SOP Pelayanan Pidana

   NO.NAMA SOPNOMOR SOPDownload
 1PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA (DEWASA)W.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
 2PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI BERHASILW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
 3PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK BERHASILW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   4PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKATW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   5PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TIPIRINGW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   6PROSES PENANGANAN PERKARA TILANGW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   7PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDINGW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   8PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PEMILUW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   9PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASIW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   10PERMOHONAN UPAYA HUKUM PK PIDANAW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   11PERMOHONAN GRASIW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   12PERMOHONAN PRAPERADILANW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
 13PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN PU PASAL 29 AYAT (2) DAN AYAT (3)W.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
 14PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PERMINTAAN PENUNTUT UMUM PASAL 25 AYAT (2)W.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
 15PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN BESUK PERKARA PIDANA UMUMW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
 16SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN KE PENGADILAN TINGGI PASAL 29 AYAT (1) KUHAPW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   17PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANA UMUMW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
 18SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN PERKARA PIDANA UMUMW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   19PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSIW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   20IJIN PEMBANTARANW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   21SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PIDANAW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   22PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PIDANAW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
 23PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PIDANAW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
 24IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK PERKARA PIDANA UMUMW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
 25PERMOHONAN PERALIHAN/PENANGGUHAN PENAHANANW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   26PINJAM PAKAI BARANG BUKTIW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   27SOP IJIN BEROBATW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   28PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILUW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   29SOP LAPORAN BULANANW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   30SOP LAPORAN TAHUNANW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   31SOP SURAT MASUKW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF
   32SOP SURAT KELUARW.14-U.18/OT.01.3./PID/2/2021PDF