K E P A N I T E R A A N

 Nama  : I KETUT SUARTA, S.H., M.H.
 NIP  : 19651006 199212 1 001
 Pangkat/Gol.  : Pembina Utama Muda (IV/c)
 Jabatan  : Ketua Pengadilan Negeri Situbondo
 Unit Organisasi  : Mahkamah Agung RI
 Unit kerja  :  Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB
  Nama  : YUNTO SAFARILLO H. T., S.H., M.H.
 NIP  : 19720317 199603 1 003
 Pangkat/Gol.  : Pembina Utama Muda (IV/c)
 Jabatan  :  Wakil Ketua
 Unit Organisasi  :  Mahkamah Agung RI
 Unit kerja  :  Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB
  Nama  : DWI ELYARAHMA S., S.H.
 NIP  : 19790905 200704 2 001
 Pangkat/Gol.  : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan  :  Hakim
 Unit Organisasi  :  Mahkamah Agung RI
 Unit kerja  :  Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB
  Nama  : ANAK AGUNG PUTRA W., SH.,MH
 NIP  : 19800204 200704 1 002
 Pangkat/Gol.  : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan  :  Hakim
 Unit Organisasi  :  Mahkamah Agung RI
 Unit kerja  :  Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB
  Nama  : PUTU DIMA INDRA, S.H.
 NIP  : 19791209 200704 1 001
 Pangkat/Gol.  : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan  :  Hakim
 Unit Organisasi  :  Mahkamah Agung RI
 Unit kerja  :  Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB
  Nama  : NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.
 NIP  : 19781111 200805 2 001
 Pangkat/Gol.  : Penata (III/c)
 Jabatan  :  Hakim
 Unit Organisasi  :  Mahkamah Agung RI
 Unit kerja  :  Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB